-8%

Hải Sản Đông Lạnh

Bề Bề Bóc Nõn, 500grm

175.000
-12%

Hải Sản Khô

Cá Bóng Khô, túi 500grm

159.000
-17%
125.000
-21%

Hải Sản Một Nắng

Cá Đùi Gà Một Nắng 500grm

99.000
-8%

Hải Sản Một Nắng

Cá Lanh 1 Nắng, 1000grm

259.000
-25%
98.000
-9%

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Thu 1 Nắng, 1 Kg

320.000
-13%

Hải Sản Chế Biến Sẵn

Chân bề bề bóc nõn hộp 500Grm

175.000
-7%
1.485.000
-4%
1.300.000
-9%

Hải Sản Chế Biến Sẵn

Mực Sim Trứng, 1Kg

320.000